Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

สถิติเรื่องการให้บริการ 2565ผลการดำเนินการ

ประจำเดือน การบริการ
ประจำวัน เปรียบเที่ยบปรับ ต่อพันราย ประกันตัว/ถอนหลังรัพย์ ขออนุญาติต่างๆ พิมพ์มือ ตรวจสอบประวัติ ต่างด้าว อื่น
มกราคม 3 4 5 6 7 8 8
กุมภาพันธ์ 3 4 5 6 7 8 8
มีนาคม 3 4 5 6 7 8 8
เมษายน 3 4 5 6 7 8 8
พฤษภาคม 3 4 5 6 7 8 8
มิถุนายน 3 4 5 6 7 8 8
กรกฎาคม 3 4 5 6 7 8 8
สิงหาคม 3 4 5 6 7 8 8
กันยายน 3 4 5 6 7 8 8
ตุลาคม 3 4 5 6 7 8 8
พฤศจิกายน 3 4 5 6 7 8 8
ธันวาคม 3 4 5 6 7 8 8
รวม 3 4 พัน 5 6 7 8 8