Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English
โครงการ d.a.r.e.สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ ทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e.เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเผยอิง ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 85…

26 hits

“เด็กดีคือเด็ก d.a.r.e.”สน.จักรวรรดิวันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 14.30-15.30 น.ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ครูตำรวจ d.a.r.e. สน.จักรวรรดิ และ นสต.กรวิชญ์…

19 hits

ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ พร้อมคุณครูประจำชั้น และ นสต.กรวิชญ์ สุขใจ ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 โรงเรียนเผยอิง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับกัญชา และบุหรี่ ทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนเผยอิง

17 hits

สน.จักรวรรดิวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.65 เวลา 13.00 -16.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิร่วมกับ- นางสาวนงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยอิงพร้อมด้วยพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นประกอบด้วย-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน…

36 hits

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 13.00น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมเครือข่าย-นางเพ็ญพรรณ บัณฑิตวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ-ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสัมพันธวงศ์-ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ ดำเนินกิจกรรม “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี…

33 hits

"สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันอังคารที่ 1 มี.ค.65 เวลา 14.30-15.30น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้-ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ รอง สวป.สน.ฯ-ด.ต.ธเนศ คชประดิษฐ์ ผบ.หมู่.ป.สน.ฯทำหน้าที่ครูตำรวจ d.a.r.e.อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียน ระดับชั้น…

110 hits

"สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" วันอังคารที่ 22 ก.พ.65 เวลา 14.30-15.30น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้-พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.ฯ(จักรวรรดิ 21)นำครูตำรวจ d.a.r.e.อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6…

365 hits

รายงาน d.a.r.e.วันศุกร์ 11 ก.พ.65 เวลา 10.00น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์มอบหมายให้ -พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ สว.จร.สน.ฯพร้อมด้วย-คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ จิตอาสา…

135 hits

วันที่ 26 ม.ค.65 เวลา 15.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.ต.คณาทิป ก้ำแก้ว สวป.สน.ฯ- พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ…

177 hits

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.63 เวลา 14.30-15.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย-พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ ทีมงาน ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ ให้การอบรมนักเรียนชั้น…

781 hits