Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
สน.จักรวรรดิบก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดยพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.ฯพ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.ฯมอบหมายให้ ครูตำรวจ…

20 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัขชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วยพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ร.ต.อ.บุญเชิด สวยดี รอง สว.สส.สน.ฯร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ…

27 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ (จักรวรรดิ 21) นำครูตำรวจ d.a.r.e.,ตำรวจประสานโรงเรียน,จักรวรรดิ 60,…

23 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันที่ 4 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วยพ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิคุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์…

55 hits

วันพุธที่ 17 ส.ค.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิน.ส.นงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยอิงพร้อมด้วยคุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิอาจารย์ยุภาวรรณ ดวงอินตา คณะศิลปศาสตร์…

66 hits

เด็กดี คือ เด็ก d.a.r.e.ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชา วันพุธที่ 10 ส.ค.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดินำครูตำรวจ…

83 hits

โครงการ d.a.r.e.สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ ทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e.เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเผยอิง ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 85…

92 hits

“เด็กดีคือเด็ก d.a.r.e.”สน.จักรวรรดิวันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 14.30-15.30 น.ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ครูตำรวจ d.a.r.e. สน.จักรวรรดิ และ นสต.กรวิชญ์…

78 hits

ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ พร้อมคุณครูประจำชั้น และ นสต.กรวิชญ์ สุขใจ ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 โรงเรียนเผยอิง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับกัญชา และบุหรี่ ทักษะการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนเผยอิง

68 hits

สน.จักรวรรดิวันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.65 เวลา 13.00 -16.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิร่วมกับ- นางสาวนงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยอิงพร้อมด้วยพร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นประกอบด้วย-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน…

80 hits