Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
“พิธีปิด d.a.r.e.”สน.จักรวรรดิ /บก.น.6วันที่ 2 มี.ค.66 เวลา 14.30 น.พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับ นักเรียนในโครงการ…

31 hits

ปลูกป่าชายเลน รักษ์สิ่งแวดล้อมสน.จักรวรรดิ/สน.บางรักบก.น.6วันที่ 24 ก.พ.66ภายใต้การอำนวยการ- ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ- พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.สน.บางรัก มอบหมายให้ หน่วยจิตอาสาพระราชทาน ประจำสถานีตำรวจ พร้อมด้วย…

33 hits

เด็กดี คือเด็ก d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.66 เวลา 14.30 น.-ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ-จักรวรรดิ 51,จักรวรรดิ…

26 hits

วันที่ 2 ก.พ.66 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการ เข้าสอนนักเรียนโรงเรียนวัดจักรวรรดิ ชั้น ป.5-6 บทที่…

56 hits

สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชา ด้วยโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 บางเขน โดย ผ่านโครงการตำรวจประสานโรงเรียน และ ตชส.สน.จักรวรรดิ ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้ครู และนักเรียนทราบ ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา…

42 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค.66 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ ครูตำรวd.a.r.e.สน.จักรวรรดิ อบรมนักเรียน โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) มีกิจกรรมดังนี้1.กิจกรรม d.a.r.e.to care…

95 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดยพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.ฯพ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.ฯมอบหมายให้ ครูตำรวจ…

75 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัขชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วยพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ร.ต.อ.บุญเชิด สวยดี รอง สว.สส.สน.ฯร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ…

67 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ (จักรวรรดิ 21) นำครูตำรวจ d.a.r.e.,ตำรวจประสานโรงเรียน,จักรวรรดิ 60,…

64 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6วันที่ 4 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วยพ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิคุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์…

143 hits