Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
Image
Image
ประชาสัมพันธ์ครอบครัว หรือคนไกล้ชิด แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงกระทำอัตวินิบาตกรรมราย ด้วยความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว ตลอดจน ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ จึงประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมานี้ เพื่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบ และพร้อมให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา…

436 hits

แนวทางการปฎิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

513 hits

ผลการปฏิบัติงาน

สน.จักรวรรดิ /บก.น.6“อบรมส่งเสริมอาชีพ” วันพุธที่ 16 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย)พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ทีมงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ…

53 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันศุกร์ที่ 11 ส.ค.66 เวลา 16.00น.“เดินประชาสัมพันธ์” ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดยพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ร.ต.อ.เฉลิมพล ทองน้อย รอง…

51 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.66 เวลา 14.30น.“กิจกรรม d.a.r.e.” ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดยพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ…

56 hits

สน.จักรวรรดิ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง “ ตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม…

75 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันที่ 6 ก.ค. 66ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ตามอนุมัติผบ.ตร. ให้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ข้าราชการตำรวจชมส. ที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผลผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอดรอง…

416 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ หน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ พร้อมประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ…

84 hits

รายงานการแก้ไขปัญหาStronger togetherวันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 17.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ ทีมงาน…

126 hits

วันที่ 13 มิ.ย.66 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ต.พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี สวป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.พงษ์ชัย เขจรชัย สวป.สน.จักรวรรดิ…

289 hits

งานบริการ

Copyright © 2023, สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ / Chakrawat Police Station / 02 225 4094 / 02 225 4077