Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การมีส่วนร่วมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาประมาณ 14:00 น.ว่าที่ พ.ต.อ วสันต์ ธวัชชัยวีรุคษ์ ผกก สน. จักรวรรดิพร้อมด้วย พ.ต.ท.นันทพล ทองท้วม รอง ผกก ป และชุด…

208 hits

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ และรอง ผกก.ทุกฝ่าย มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการตำรวจ…

145 hits

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วส้นต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ อบรมชี้แจ้งขั้นตอนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าใจ ขั้นตอนวิธีการประเมิน…

104 hits