Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

กิจกรรม/โครงการในการมีส่วนร่วม

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขต มอบหมาย นางสาวเมตตา…

107 hits

วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.65 เวลา 14.00น.-นายเพช็ร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2-นายนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ-นายประเสริฐ…

123 hits

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการ ประชุมขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน…

188 hits

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 5/2565”วันจันทร์ที่ 28…

178 hits

วันที่ 18 มี.ค.65 เวลา ตั้งแต่ 14.00-16.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ สว.จร.สน.จักรวรรดิและ ทีมงาน…

225 hits

เขตสัมพันธวงศ์ จับมือ สน.จักรวรรดิ บก.น.6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน...วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.…

232 hits

สน.จักรวรรดิรายงาน “ประชุมบิ๊ก 6”นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 25 ก.พ.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิได้ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อน โครงการเยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0โดยมี-พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ…

246 hits

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 1/2565…

220 hits

วันพุธที่ 19 ม.ค.64 เวลา 08.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ ดำเนินโครงการ อบรมเครือข่ายประชาชน ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดย…

229 hits

รายงาน “การประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0”ครั้งที่ 2/2565วันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 14.00น. น.ส.อาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์…

270 hits

สน.จักรวรรดิรายงาน"ประชุม กต.ตร."วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 15.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6เป็นประธานการประชุม กต.ตร.สน.จักรวรรดิพร้อม-พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิและ-นายนาคาเทพ คำขันตี…

282 hits