Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เนื้อหาทั้งหมด

สน.จักรวรรดิ /บก.น.6“อบรมส่งเสริมอาชีพ” วันพุธที่ 16 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย)พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ทีมงาน ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ…

53 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันศุกร์ที่ 11 ส.ค.66 เวลา 16.00น.“เดินประชาสัมพันธ์” ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดยพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ร.ต.อ.เฉลิมพล ทองน้อย รอง…

51 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค.66 เวลา 14.30น.“กิจกรรม d.a.r.e.” ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการโดยพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ…

55 hits

สน.จักรวรรดิ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง “ ตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม…

75 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันที่ 6 ก.ค. 66ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ตามอนุมัติผบ.ตร. ให้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ข้าราชการตำรวจชมส. ที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผลผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอดรอง…

416 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6วันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ หน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ พร้อมประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ…

84 hits

รายงานการแก้ไขปัญหาStronger togetherวันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 17.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิดำเนินการโดย พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ ทีมงาน…

126 hits

วันที่ 13 มิ.ย.66 เวลา 16.00 น. พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ต.พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี สวป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.พงษ์ชัย เขจรชัย สวป.สน.จักรวรรดิ…

289 hits

วันที่ 1 มิ.ย.66) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผลผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.จักรวรรดิ ร่วมกับ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์…

272 hits

กิจกรรม “กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระชนมายุ 45 พรรษาในวันที่ 3 มิถุนายน 2566”วันที่ 1 มิ.ย.66 เวลา 07.30 น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล…

271 hits

"อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"วันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 14.00น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ พร้อมทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e. ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม…

261 hits

กิจกรรม “เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก”วันที 31 พ.ค.66 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล…

286 hits

วันนี้ (จันทร์ที่ ๒๙ พ.ค. ๖๖) เวลา ๑๖.๐๐ น.ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ,พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ,ว่าที่ พ.ต.ต.พงษ์ชัย…

315 hits

วันนี้ (ศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖)เวลา ๑๖.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ,พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ,ร.ต.ต.อัครชัย โพธิ์ศรี…

331 hits

กิจกรรมจิตอาสาวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.66 เวลา 08.30 น.นำเรียนผู้บังคับบัญชา ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ต.พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี นำหน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ…

254 hits

วันนี้ (24 พ.ค.66) เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฟั่นมงคล รอง…

104 hits

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค.66 เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6 (นครบาล6)มาตรวจเยี่ยม สน.จักรวรรดิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของ ผบ.ตร.,ผบ.ช.น.,ผบก.น.6 โดยมีพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์…

188 hits

การตรวจราชการจเรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันศุกร์ ที่ 19 พ.ค. 66 พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ ผบก.กต.10 จต. ตรวจราชการตามตัวชี้วัด 5 ด้าน สน.จักรวรรดิ…

129 hits

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.66 เวลา 10.00 น.ภายใต้การอำนวยการ ของว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ ปฎิบัติราชการแทน รอง ผกก.ป.สน.…

117 hits

ฝ่ายสืบสวน สน.จักรวรรดิ ขอรายงานผลการจับกุมตามหมายจับดังนี้ ภายใต้การอำนวยการของ ของ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ นำโดย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ และ พ.ต.ท.อาทิตย์…

101 hits

วันที่ 15 พ.ค.66 เวลา 16.30น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจร ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีรถสตาร์ทไม่ติด บริเวณ ถนนทรงวาด ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน(Stronger…

99 hits

ฝ่ายสืบสวน สน.จักรวรรดิ ขอรายงานผลการจับกุมตามหมายจับดังนี้ ภายใต้การอำนวยการของ ของ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดินำโดย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ และพ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ…

69 hits

ฝ่ายสืบสวน สน.จักรวรรดิ ขอรายงานผลการจับกุมตามหมายจับดังนี้ ภายใต้การอำนวยการของ ของ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดินำโดย พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ฝั้นมงคล รอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ และพ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ…

119 hits

วันที่ 12 พ.ค.2566 เม.ย. 66 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.จักรวรรดิ นายพินิจ เศวตนาวิน…

99 hits

พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จัดทำ "โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ฝากบ้าน ๔.๐)" ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ เม.ย.๖๖ (ระยะเวลา…

166 hits

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจ…

98 hits

วันอังคารที่ 11 เม.ย.66 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ▫️พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ▫️พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ เมฆแสงสี สวป.สน.จักรวรรดิ…

144 hits

วันศุกร์ที่ 7 เม.ย.2566 เวลา 10.30 น.ภายใต้การอำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผลผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมผู้บังคับบัญชาป.,จร,สืบสวน,สอบสวน,อก.จักรวรรดิ 2จักรวรรดิ 3-1จักรวรรดิ 6จักรวรรดิ 21, 41 ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ โครงการชุมชนยั่งยืน…

107 hits

สน.จักรวรรดิ บก.น.6นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันศุกร์ที่ 7 เม.ย.66 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ ▫️พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ ▫️พ.ต.ท.เอกรินทร์…

128 hits

นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันพุธที่ 5 เม.ย.66 เวลา 15.00 น.ประขาสัมพันธ์ โครงการ “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 4.0” พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณหัวหน้าชุด…

174 hits

นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันอังคารที่ 4 เม.ย.66 เวลา 15.00 น.“จิตอาสาสวนหย่อมสมเด็จพระธีรญานมุนี” พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค…

122 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6“เตือนภัยกลโกงออนไลน์”วันที่ 3 เม.ย.66 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินทร์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เอกรินทร์ อุปเวช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตสัมพันธวงศ์…

116 hits

วันที่ 3 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมนพันธ์ ผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ

83 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6“ประชาสัมพันธ์ เจตจำนงต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์”วันที่ 31 มี.ค.66 เวลา…

89 hits

สน.จักรวรรดิบก.น.6“รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย”วันที่ 31 มี.ค.66 เวลา 11.00น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย จักรวรรดิ 23,จักรวรรดิ 60 ,สายตรวจ,จราจร…

106 hits

"ป้องกันล้วงกระเป๋า"วันที่ 29 มี.ค.66 เวลา 19.00น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ นำจักรวรรดิ 20,สายตรวจ,จราจร และ อาสาสมัครตำรวจบ้าน พร้อมทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดินประชาสัมพันธ์ ป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า บริเวณ…

168 hits

“จิตอาสาพระราชทาน”วันที่ 29 มี.ค.66 เวลา 08.30น.ภายใต้อำนวยการพ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ นำหน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ ร่วมกับมสน.พลับพลาไชย 2 ,เขตสัมพันธวงศ์ และทหาร…

102 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6"สถานประกอบการสีขาวต้านภัยยาเสพติด"วันอังคารที่ 28 มี.ค.66 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ต.พงษ์ชัย เขจรชัย สวป.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย ทีมงาน ตชส.จักรวรรดิ 20 สายตรวจ,จักรวรรดิ…

99 hits

กรณีประชาชน แจ้งความเดือดร้อนผ่านกลุ่มไลน์ตาสัปปะรด สน.จักรวรรดิ วันที่ 28 มี.ค.66 เวลาประมาณ 10.30 น. จักรวรรดิ6 ,61 ,60 พร้อมกำลัง จร. กวดขันจอดรถ,…

102 hits

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6“พิธีมอบใบประกาศนักเรียน”วันที่ 27 มี.ค.66 เวลา 09.00น.พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิพ.ต.ต.พงศ์สิทธิ์ เมฆแสงสี สวป.สน.จักรวรรดิ พร้อมด้วย คุณสุทัศน์…

115 hits

 จักรวรรดิ 20 -5ร.ต.อ. กันต์วิชญ์ กระบี่เพรชรัตน์ ให้สายตรวจสร้างภาพลักษ์ที่ดี และให้ความช่วยเหลือประชาชน จักรวรรดิ 122-1 ขณะออก ว.4 จุดตรวจภายในเขต ได้รับเเจ้งจากพลเมืองดีว่าได้เก็บโทรศัพท์มือถือได้ จักรวรรดอ 122-1…

96 hits

สน.จักรวรรดิ / บก.น.6Strong togetherวันที่ 21 มี.ค.66 เวลา 13.00 น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก สน.จักรวรรดิ-พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ…

232 hits

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่เปรียบเที่ยบปรับ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการให้กับมาประชาชน โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ

70 hits

Rtp Cyber Village สน.จักรวรรดิ วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.66 เวลา 14.00 น.ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ สว.จร.สน.จักรวรรดิน.ส.สุภาวดี…

179 hits

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย รอง ผกก.ทุกสายงานและข้าราชการตำรวจ สน.จักรวรรดิ ประชุมบริหารประจำเดือน มีนาคม…

86 hits

พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ อบรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และ ทันต่อสถานการณ์ ไปในคราวเดียวกัน และในส่วนของวันนี้ จะนำข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด…

198 hits

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการให้กับมาประชาชน โดยแนะนำให้ผู้รับบริการร่วมทำแบบประเมิน EIT ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ เพื่อประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการดำเนินงาน และสอบถามปัญหาขัดข้องในการใช้บริการ

66 hits

วันจันทรที่ 13 มี.ค.66 เวลา 13.00 น.ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดินายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557…

152 hits