Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ผู้บังคับบัญชา สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
โทร 082 959 5415

งานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม
พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วมรอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
โทร 081 899 5339
พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค
พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชคสวป.สน.จักรวรรดิ
โทร 0884823240
พ.ต.ท.สุทิน ยุ่นสมาน
พ.ต.ท.สุทิน ยุ่นสมานสวป.สน.จักรวรรดิ
โทร 0949191919
พ.ต.ต.คณาธิป ก้ำแก้ว
พ.ต.ต.คณาธิป ก้ำแก้วสวป.สน.จักรวรรดิ
โทร 0924714546

งานสืบสวน

พ.ต.ท.กฤษฎิพัจน์ ศรีอ่อน
พ.ต.ท.กฤษฎิพัจน์ ศรีอ่อนรอง ผกก.สส.สน.จักรวรรดิ
โทร 063 893 8555
พ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์
พ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์สว.สส.สน.จักรวรรดิ
โทร 0875525942

งานจราจร

พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช
พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิชรอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
โทร 0800800998
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติสว.จร.สน.จักรวรรดิ
โทร 0896282944

งานสอบสวน

พ.ต.ท.พงศธร เจริญชัยประกิจ
พ.ต.ท.พงศธร เจริญชัยประกิจรอง ผกก.(สอบสวน) สน.ปทุมวัน ปรท.รอง ผกก.(สอบสวน) สน.จักรวรรดิ
โทร 0922415654
พ.ต.ท.พลวรรษ พรหมศร
พ.ต.ท.พลวรรษ พรหมศรสว.ส.สน.จักรวรรดิ
โทร 0868886795
พ.ต.ท.มานพ แสงอินทร์
พ.ต.ท.มานพ แสงอินทร์สว.ส.สน.จักรวรรดิ
โทร 0819711955
พ.ต.ต.ศักดิ์สยาม จิตวิสุทธิ์ศรี
พ.ต.ต.ศักดิ์สยาม จิตวิสุทธิ์ศรีสว.ส.สน.จักรวรรดิ
โทร 0898320536

งานอำนวยการ ธุรการ

พ.ต.ท.อาคม บุณเกิด
พ.ต.ท.อาคม บุณเกิดสว.ธร.สน.จักรวรรดิ
โทร 0875434339