เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต



ผลการดำเนินการ

จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ไล่ออก ปลดออก กักขัง กักยาม ภาคทัณฑ์ ยุติเรื่อง
1 2 3 4 5 6 7 8