Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

แผนที่อาคาร สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

ประชาชนสารถจอดรถจักรยายนได้ที่บริเวณลานจอดรถหน้า สถานีโดย สถานีเตรียมที่จอดไว้ให้จำนวน 7 คัน

รถยนต์ สามารถจอดได้ 2 คัน

ที่สำหรับจอดรถยนต์เพื่อรับส่งผู้พิการ สามารถจาดได้ภายในจุดจดหน้าลิฟบริเวณใต้สถานี

ชั้น 1 เป็นจุดบริการประชาชน One Stop Service

ประกอบด้วย
ห้องรับแจ้งความ
ห้องเปรียบเทียบปรับ
ห้องน้ำใว้สำหรับบริการประชาชน

ชั้น 2 เป็นส่วนของงานบริหารสถานีตำรวจ

ประชาชนที่มาติดต่อในเรื่องของ
การขอตรวจสอบประวัติ สมัครงานหรือศึกษาต่อ
การขออนุญาติต่างๆ
การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อครบ
การรับใบแทนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ชำรุดหรือสูญหาย
การขอรับใบสำคัญประจำคนต่างด้าวใหม่

สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 2