Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

รายชื่อ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ

กต.ตร.สน.จักรวรรดิ 2564
 1. ด.ต.ธเนศ  คชประดิษฐ์
 2. นางเพ็ญพรรณ  บัณฑิวงศ์ไพศาล
 3. นายเบิศบ้ำ  ตระกูลสุข
 4. ผศ.รุจีพัชร์  พาสุกรี
 5. นายกนกพล  ศรีหงษ์ทอง
 6. นายนิธิพงษ์  เพชรประเสริฐผล
 7. น.ส.มาเรียม  ดาเลาะกองเสล็ม
 8. นายธีรเดช  สินธพเรืองชัย
 9. นายราคาเทพ  คำขันตี
 10. นายพรศักดิ์  ธนารักษ์สิริถาวร
 11. นายเมธี  พฤกษพิพัฒน์
 12. น.ส.แววตา  สอนสุภาพ
 13. นายสมคิด  แจ่มประชา

ผลการปฏิบัติ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ

สน.จักรวรรดิวันที่ 21 ก.ค.65 เวลา 12.30 น.พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 รับมอบ เก้าอี้รถเข็น Wheelchair จาก คุณศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย…

18 hits

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตาม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 8/2565”วันอังคารที่ 28…

39 hits

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.ฯคุณสมคิด แจ่มประชา รองประธาน กต.ตร.ฯคุณนิธิพงษ์ เพชรประเสริฐผล กต.ตร.สน.ฯพ.ต.ท.ชัยยพล…

31 hits

วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.65 เวลา 14.00น.-นายเพช็ร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ-พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผกก.สน.พลับพลาไชย 2-นายนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ-นายประเสริฐ…

51 hits

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการ ประชุมขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน…

81 hits

วันอังคารที่ 12 เม.ย.65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย- จักรวรรดิ 61-จักรวรรดิ 23- หน่วยจิตอาสาพระราชทาน สน.จักรวรรดิ-อาสาสมัคร กต.ตร.…

90 hits

วันจันทร์ที่ 11 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย- คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ- คณะ กต.ตร.สน.ฯ/ที่ปรึกษา-…

97 hits

“รายงาน รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย”วันที่ 7 เม.ย.65 เวลา 13.00น.ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ -คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.น.จักรวรรดิ-คุณแววตา…

114 hits

ประชุม กต.ตร.สัญจรนำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 5 เม.ย.65 เวลา 14.00 -16.00 น.ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น.มอบหมายให้พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบ.ช.น. เป็นประธาน การประชุม…

86 hits

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 5/2565”วันจันทร์ที่ 28…

92 hits

สน.จักรวรรดิรายงาน “ประชุมบิ๊ก 6”นำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 25 ก.พ.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิได้ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อน โครงการเยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0โดยมี-พล.ต.ต.อัครชัย พงษ์ศิริ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ…

148 hits

วันที่ 27 ม.ค.65 เวลา 13.00น.ห้องประชุมใหญ่ สน.จักรวรรดิภายใต้การอำนวยการของ-พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง รอง ผบก.น.6 เป็นประธานการประชุมบริหารราชการ สน.จักรวรรดิ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิพร้อมด้วย-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน…

161 hits