Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุมบริหารประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ และ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษา การยืม และการใช้สิ่งของหลวงทุกประเภท

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567  เวลา  13.00 น.

พ.ต.อ.นิธิ  ชาญประสิทธิ์ผล  ผกก.สน.จักรวรรดิ   พร้อม รอง ผกก.ทุกสายงาน

ประชุมบริหารประจำเดือน เมษายน  2567   เพื่อขับเคลื่อนนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการ   และ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการดูแลรักษา การยืม และการใช้สิ่งของหลวงทุกประเภท  โดยเฉพาะ  อาวุธปืน  และยานพาหนะ    ซึ่ง ได้มีการจัดทำมาตรการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง  โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจในเว็ปไซต์ของ สน.จักรวรรดิ  หัวข้อ ITA   O23     

โดย พ.ต.อ.นิธิ  ชาญประสิทธิ์ผล  ผกก.สน.จักรวรรดิ  ได้สอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

และได้นำอาหารว่างมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ

 

 

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ