Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

จราจร ตรวจสอบเรื่องนร้องเรียน การตั้งวางสิ่งของ กีดขวางการจราจรฯ

กรณีประชาชน แจ้งความเดือดร้อนผ่านกลุ่มไลน์ตาสัปปะรด สน.จักรวรรดิ

วันที่ 28 มี.ค.66 เวลาประมาณ 10.30 น. จักรวรรดิ6 ,61 ,60 พร้อมกำลัง จร. กวดขันจอดรถ,

ตั้งวางสิ่งของ กีดขวางการจราจรฯ ซ.บำรุงรัฐ ,
ซ.วิวัฒน์เวียง ,
ถ.มหาจักร
ได้ประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้าย เก็บให้เรียบร้อย
โดยห้ามจอดหรือตั้งวางสิ่งของ กีดขวางการจราจร
ประชาชนที่พักอาศัยในซอยดังกล่าว
ทุกคนยินดีให้ความร่วมมือที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำเป็นอย่างดี