Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

พ.ต.อ.วส้นต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ พร้อม รอง ผกก.ป.,จร.,สส.และสอบสวน ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ถ่ายทอดข้อสั่งการ นโยบายต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ในหัวข้อ แนวทางการถ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา   13.00 น. พ.ต.อ.วส้นต์ ธวัชชัยวิรุตษ์  ผกก.สน.จักรวรรดิ  พร้อม  รอง ผกก.ป.,จร.,สส.และสอบสวน    ประชุมบริหาร สน.จักรวรรดิ    รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   ถ่ายทอดข้อสั่งการ นโยบายต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา  รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ ในหัวข้อ แนวทางการถวายความสะดวกด้านการจราจร ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์  โดย พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช  รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ อบรมให้ความรู้กับข้าราชการตำรวจ ในการรักษาความปลอดภัย และแนวทางการถวายความสะดวก ด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ สรุปรายละเอียด ดังนี้ 1. นโยบายการปฏิบัติ การเสด็จพระราชดำเนิน แบ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการและ การเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ 2.แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์)                      2.1 การปฏิบัติในการจัดการจราจรที่เป็นเส้นทางเสด็จฯ พื้นราบ                         2.2  การจัดการจราจรที่เป็นเส้นทางเสด็จฯ บนทางด่วน                         2.3 การจัดการจราจรบริเวณศูนย์การค้า ที่สาธารณะ และสนามบิน   3.ระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน พ.ศ. 2553 4.ข้อปฏิบัติ 7 ประการ ในการถวายความสะดวกด้านการจราจร ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ 5.ชมคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความสะดวกด้านการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่