Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ตำรวจประสานโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 24 ส.ค.63 เวลา 14.00น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
-พ.ต.ท.ธนโชติ ฤกษ์ดี รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ท.เอกภพ ตั้งวัฒนากาญจน์ สวป.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ต.กัมปนาท สุนทรสนิท สว.จร.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
-คุณเมธี ฯ กต.ตร.สน.ฯ
-คุณแววตา ฯ กต.ตร.สน.ฯ
-คุณปภาดา ฯ ที่ปรึกษา ฯ
นำทีมงาน ตชส.สน.ฯ.,และ ประธานชุมชนเขตพื้นที่ ., ร่วมกับ ผอ.เพ็ญพรรณ บัณฑิตวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ดำเนินโครงการ "ตำรวจประสานโรงเรียน" (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) โดยมี ครู 3 ฝ่าย ประกอบด้วยครูปกครอง.,ครูตรวจพิสูจน์.,ครูป้องกัน ,ตัวแทนนักเรียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียน สน.จักรวรรดิ
ในการนี้ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง(mou)ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการป้องกันภัยยาเสพติด.,การพนัน.,ร้านเกมส์.,แหล่งอบายมุข.การทะเลาะวิวาท,เสริมสร้างวินัยจราจร ภายในห้องประชุมโรงเรียนวัดจักรวรรดิ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียน เพื่อนำข้อมูลไปปรับการทำกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป
ในการนี้ดำเนินการมาตรการ social distance และนำนักเรียน นสต.ฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้วย