Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

เดินประชาสัมพันธ์ ป้องกันกลโกงออนไลน์ ณ ชุมชนอิสรานุภาพ

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันศุกร์ที่ 11 ส.ค.66 เวลา 16.00น.
“เดินประชาสัมพันธ์”


ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ


มอบหมายให้
ร.ต.อ.เฉลิมพล ทองน้อย รอง สวป.สน.จักรวรรดิ
ทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ทีมงานจราจร


พร้อมด้วย
คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ d.a.r.e.
นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
คณะวิทยาลัยการเมืองและการปกครองสาขาการบริหารงานตำรวจ
เดินประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้


ในกิจกรรม
ป้องกันกลโกงออนไลน์ ณ ชุมชนอิสรานุภาพ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม..