Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันที่ 6 ก.ค. 66
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ตามอนุมัติผบ.ตร. ให้ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ข้าราชการตำรวจชมส. ที่ผ่านการอบรมโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้


ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล
ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด
รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ
-คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ จิตอาสา 904
-อาสาสมัครตำรวจบ้าน
และทีมงาน ตชส.พร้อมด้วยวิทยากรที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ
-ด.ต.ชยพล อ่อนปลา ผบ.หมู่.ป.สน.ปทุมวัน
-ด.ต.ธเนศ คชประดิษฐ์ ผบ.หมู่.ป.สน.จักรวรรดิ

ดำเนินกิจกรรมจัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
สถาบันพระมหากษัตริย์
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการในพระราชดำริ และจิตอาสา
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ให้แก่ประชาชนในโรงเรียนวัดชัยชนะสงครา