Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

สายตรวจและจราจร ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีรถสตาร์ทไม่ติด บริเวณ ถนนทรงวาด ตาม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 15 พ.ค.66 เวลา 16.30น.
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจร ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีรถสตาร์ทไม่ติด บริเวณ ถนนทรงวาด ตาม
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม
ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
(Stronger Together)