Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

โครงการจักระเบียบการจราจรและมาตรการป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า

สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
“เตือนภัยกลโกงออนไลน์”
วันที่ 3 เม.ย.66 เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เตชินทร์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.เอกรินทร์ อุปเวช รอง ผกก.จร.สน.จักรวรรดิ
และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตสัมพันธวงศ์
ดำเนินการประชุม ผู้ค้าในถนนเยาวราช
ตามโครงการจักระเบียบการจราจรและมาตรการป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า
บริเวณถนนเยาวราชตั้งแต่ปากซอยเยาวพานิช และปากซอยแปลงนาม
ถึงปากซอยมังกร และประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ 18 กลโกงออนไลน์ ณ ห้อง ศปก.สน.จักรวรรดิ