Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

อาสาสมัครตำรวจบ้าน พร้อมทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดินประชาสัมพันธ์ ป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า บริเวณ ถนนเยาวราช

"ป้องกันล้วงกระเป๋า"
วันที่ 29 มี.ค.66 เวลา 19.00น.
พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
นำจักรวรรดิ 20,สายตรวจ,จราจร และ อาสาสมัครตำรวจบ้าน พร้อมทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ เดินประชาสัมพันธ์ ป้องกันเหตุล้วงกระเป๋า บริเวณ ถนนเยาวราช