Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

Rtp Cyber Village สน.จักรวรรดิ พบปะ พูดคุย ปรึกษา สอบถามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนมิตรชัยภูมิ

Rtp Cyber Village สน.จักรวรรดิ


วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.66 เวลา 14.00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
พ.ต.ท.ณรงค์ชัย สุวรรณโชติ สว.จร.สน.จักรวรรดิ
น.ส.สุภาวดี เพชรชนะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตสัมพันธวงศ์
พร้อมด้วย จักรวรรดิ 20,ตำรวจชุมชนสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และ นายประวิทย์ ตั้งจามรวงศ์ รองประธานชมุชนมิตรชัยภูมิ พร้อม คณะกรรมการชุมชน ร่วมเวทีประชาคม

พบปะ พูดคุย ปรึกษา สอบถามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และได้ดำเนินกิจกรรม ณ ชุมชนมิตรชัยภูมิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ดังนี้
1.เตือนภัยการใช้งานบนโลกออนไลน์ ( 18 กลโกงของมิจฉาชีพ )
2.ป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต
3.แนะนำขั้นตอนสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน QR code ให้กับประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
4.กฎหมายจราจร การตัดแต้มใบขับขี่กรณีทำผิดกฎหมายจราจร
5.เตือนภัยการป้องกันเหตุลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
6.ดำเนินโครงการ Stop Walk & talk
7.ดำเนินโครงการ RTP Cyber Village
ณ ชุมชนมิตรชัยภูมิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์