Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ พบปะประชาชน สอบถามปัญหา ความเดือดร้อน ชุมชนเล่งบ๋วยเอี้ย

วันศุกร์ที่ 24 ก.พ.66 เวลา 13.00 น.
- ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
- พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
- กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
นำทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.จักรวรรดิ ,จักรวรรดิ 20,สายตรวจ, จักรวรรดิ 60 ตรวจเยี่ยมชุมชนเล่งบ๋วยเอี้ยภายในเขตพื้นที่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย อือรวมสัมพันธ์ ประธานชุมชนเล่งบ๋วยเอี้ย และคณะกรรมการชุมชน นำสืบสภาพชุมชน มีกิจกรรม
1. พบปะประชาชน สอบถามปัญหา ความเดือดร้อน และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน
2. เตือนภัย 18 กลโกงออนไลน์
3. แจกสต๊กเกอร์แจ้งเบาะแสยาเสพติด
4. ประชาสัมพันธ์ โครงการ RTP Cyber Village
5. อัคคีภัยป้องกันได้