Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

โครงการ เด็กดี คือเด็ก d.a.r.e.

เด็กดี คือเด็ก d.a.r.e.
สน.จักรวรรดิ/บก.น.6
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ.66 เวลา 14.30 น.
-ว่าที่ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ท.เตชินท์ กาญจนคลอด รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
-จักรวรรดิ 51,จักรวรรดิ 60
-นายโครงการ อ่อนจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
-นายสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ จิตอาสา 904
ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนจำนวน 40 คน เนื่องในพิธิปิด โครงการ d.a.r.e.
ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมี การมอบรางวัลเรียงความต้านภัยยาเสพติด, ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม