Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 บางเขน

สน.จักรวรรดิ
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
ด้วยโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 บางเขน

โดย ผ่านโครงการตำรวจประสานโรงเรียน และ ตชส.สน.จักรวรรดิ ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้ครู และนักเรียนทราบ ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ในวันที่ 7 พ.ย.65

และได้มีการประสานงาน ทหาร พัน ร.นรด.ขอสนับสนุน รถยนต์รับส่ง ไปยัง ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 บางเขน วันที่ 6 ม.ค.66
บัดนี้ การไปทัศนศึกษาได้สำเร็จเรียบร้อย