Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

จิตอาสา สน.จักรวรรดิ ติดตามของหายได้คืน

สน.จักรวรรดิ บก.น.6
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 18.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ หน่วยจิตอาสา สน.จักรวรรดิ

ร่วมติดตามของหายได้คืน โดย นายบุญยืน แซ่ตั้ง ได้ทำถุงบรรจุธนบัตร และเอกสารประจำตัวหาย บริเวณ ถนนมังกร และ นายสุรพงษ์ กิจประชากร พลเมืองดี/อาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.จักรวรรดิ

ได้พบเจอและเก็บได้ ก่อนจะส่งมอบให้ สน.จักรวรรดิ ติดตามส่งคืน และตรวจสอบทรัพย์สินอยู่ครบเรียบร้อย....
หน่วยจิตอาสา ขอขอบคุณพลเมืองดี และ แนะนำเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน,เบาะแสยาเสพติด และ 18 กลโกงออนไลน์ ผ่านช่องทางการสื่อสาร สน.จักรวรรดิ