Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ห่วงใย ประชาชนแนะนำเฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาล ตรุษจีน

 

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ห่วงใย
ประชาชนแนะนำเฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

การจุดรูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้เจ้าการเผากระดาษเงินกระดาษทอง

ต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่งการเผากระดาษเงิน กระดาษทองต้องอยู่ในในลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้วก่อนเข้านอนหรือออกนอกเคสถาน

ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟ

รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันทีควรปิดสวิตชและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ใด้ใช้งานรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระเสไฟฟ้ารั่วไหล

ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อยหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาวิธีการใช้และถ่ายทอดให้ผู้พักอาศัย ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปิดทำการ

ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่นเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สายด่วน 199

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199

หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

chiness-day