Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

อบรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ,การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์,การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,การสร้างวินัยจราจร

สน.จักรวรรดิ
บก.น.6
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.65 เวลา 14.30 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการโดย
พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.ฯ
พ.ต.ท.พิทักษ์ ว่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.ฯ
มอบหมายให้
ครูตำรวจ d.a.r.e., ตชส.สน.จักรวรรดิ ,อาสาสมัครตำรวจบ้าน,นสต. ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)

ดำเนินการอบรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ,การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์,การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,การสร้างวินัยจราจร ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.