Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำธวจ 1 โรงเรียน) สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ร่วมกับ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)

สน.จักรวรรดิ
บก.น.6
วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 เวลา 14.00 น.
ภายใต้การอำนวยการ
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.จักรวรรดิ (จักรวรรดิ 21)


นำครูตำรวจ d.a.r.e.,ตำรวจประสานโรงเรียน,จักรวรรดิ 60, ตชส.สน.จักรวรรดิ ,อาสาสมัครตำรวจบ้าน,ประชาชนจิตอาสา ร่วมกับคณะครู

และนักเรียนโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และให้การอบรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ,

การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศในโลกออนไลน์,การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,การป้องกันเหตุกราดยิงในที่สาธารณะ “หนี ซ่อน สู้” ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 150 คน

ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.