Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e.เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเผยอิง

โครงการ d.a.r.e.
สน.จักรวรรดิ
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 14.00น.
ภายใต้การอำนวยการ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ ทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e.เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเผยอิง ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 85 คน โดยนำเสนอกิจกรรม
-การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
-การป้องกันภ้ยในโลกออนไลน์
-การรู้จักโทษภัยของยาเสพติด
-เรียงความ d.a.r.e.
-นันทนาการส่งเสริมการกล้าแสดงออก