Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ ให้สัมภาษณ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) เรื่องแนวทางการดำเนินการและผลงานการขับเคลื่อนตาม ”โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0”…

ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ ให้สัมภาษณ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) เรื่องแนวทางการดำเนินการและผลงานการขับเคลื่อนตาม ”โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0”…

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ให้สัมภาษณ์กับ เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและผลงานจากการขับเคลื่อนตาม ”โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย นำโดย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบริเวณย่านการค้าถนนเยาวราช ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ สำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ประกอบการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อตามช่องทางต่าง ๆ ของสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ณ ห้องประชุมทรงวาด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์