Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ครูตำรวจ d.a.r.e. สน.จักรวรรดิ และ นสต.กรวิชญ์ สุขใจ เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

“เด็กดีคือเด็ก d.a.r.e.”
สน.จักรวรรดิ
วันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 14.30-15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ครูตำรวจ d.a.r.e. สน.จักรวรรดิ และ นสต.กรวิชญ์ สุขใจ เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.5 โรงเรียนวัดจักรวรรดิ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมี น.ส.เพ็ญพรรณ บัณฑิตวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ และคณะคุณครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจักรวรรดิ