Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 8/2565”

เขตสัมพันธวงศ์ ร่วมกับ

สน.จักรวรรดิ

สน.พลับพลาไชย 2

พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตาม “โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 8/2565”

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานในการประชุม

“โครงการ เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 ครั้งที่ 8/2565”

เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนตามโครงการฯ รายงานรายละเอียด ขั้นตอน และผลการดำเนินงาน ในช่วงวันที่ 20 พ.ค. – 27 มิ.ย. 65

การสืบสภาพ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม สำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขีดสีตีเส้น

กิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนและสถานประกอบการ การติดตามสถานการณ์

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บริเวณถนนราชวงศ์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65

การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านระบบ Police 4.0 และเรื่องอื่น ๆ

โดยมี สน.จักรวรรดิ สน.พลับพลาไชย 2 กต.ตร.สน.จักรวรรดิ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 คณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่

หัวหน้าฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

สมาคมค้าทองคำผู้แทนชุมชน สถานปรพกอบการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ