เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

ตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำและผู้แทนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดย นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขต มอบหมาย นางสาวเมตตา ตันเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

และฝ่ายปกครอง ร่วมกับ จนท.ตร.สน.จักรวรรดิ จนท.สถานีดับเพลิงสวนมะลิ และศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมเปิดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำและผู้แทนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชน

ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเขต การระมัดระวังการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ และแนวทางการป้องกันอาชญากรรม “Smart Safety Zone 4.0”

ตลอดจนมอบถุงผ้าลดโลกร้อนแก่ชาวชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ “โครงการชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ณ ชุมชนกรมภูธเรศร์ และชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ