เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

กิจกรรม “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

สน.จักรวรรดิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย.65 เวลา 13.00 -16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ร่วมกับ
- นางสาวนงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเผยอิง
พร้อมด้วย
พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น
ประกอบด้วย
-คุณแววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.ฯ
-คุณมาเรียม ดาเลาะกองเสล็ม กต.ตร.สน.ฯ
-นายอุกฤษฎ์ องตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
-คุณสุทัศน์ สุขุมสวัสดิ์ จิตอาสา 904
-ตำรวจประสานโรงเรียน
-ครูตำรวจ d.a.r.e.
-พ.ต.ท.หญิง ธนารัศ อินทรพรหม ร.พ.เทียนฟ้า
-คุณจินตนา (ร้านทรงไทยการแว่น)
-คุณภรยมล ศรีตงกิม (เจ๊หริ่งน้ำอ้อย)
และ คณะ ครู นักเรียน โรงเรียนเผยอิง
ดำเนินกิจกรรม “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลดปัญหาอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กนักเรียนและเยาวชนทุกประเภท โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนเผยอิง และครูตำรวจ D.A.R.E.(ครูแดร์) กว่า 90 คน ร่วมการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ณ โรงเรียนเผยอิง
สน.จักรวรรดิ ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์ ของรางวัล น้ำหวาน ขนม ทุกท่าน