เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

กิจกรรม “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 13.00น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมเครือข่าย
-นางเพ็ญพรรณ บัณฑิตวงศ์ไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
-ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสัมพันธวงศ์
-ครูตำรวจ d.a.r.e.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินกิจกรรม “เครือข่ายนักเรียน D.A.R.E.” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลดปัญหาอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กเยาวชนทุกประเภท โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 กว่า 70 คน และครูตำรวจ D.A.R.E.(ครูแดร์) ร่วมการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E และเสริมสร้างนิสัยรักการออม และกระตุ้นภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ