Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ตรวจเยี่ยมชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง-ชุมขนสะพานหัน ตามแผนงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 14.00น.
ภายใต้การอำนวยการ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชา
-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.ฯ
-พ.ต.ท.พิทักษ์ ซ่องพานิช รอง ผกก.จร.สน.ฯ
-พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.ฯ
และภาคประชาชน
-คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.ฯ
คณะกรรมการชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง-ชุมชนสะพานหัน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย
-ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตสัมพันธวงศ์
-ทหาร พัน ร.นรด.
-จนท.กู้ภัยและดับเพลิงสวนมะลิ
-ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง-ชุมขนสะพานหัน ตามแผนงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
-RTP Cyber Village
-kmppp
-ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
-รณรงค์ป้องกันการทุจริต