เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

สน.จักรวรรดิ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ พบประชาชน แจ้งปัญหาผ่านกลุ่มไลน์ตาสัปปะรด สน.จักรวรรดิ

วันที่ 7 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.
พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้ ทีมงาน ตชส.สน.จักรวรรดิ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ พบประชาชน แจ้งปัญหาผ่านกลุ่มไลน์ตาสัปปะรด สน.จักรวรรดิ
จึงดำเนินการติดตามพบปัญหาดังนี้
1.บุคคลเร่ร่อน
2.รถจักรยานยนต์วิ่งฝ่าฝืนทางจราจร(ขึ้นฟุตบาท) เร่งเครื่องส่งเสียงดังเข้ามาผ่านชุมชน