เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

การตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 13.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
พร้อมทีมงาน ตชส.สน.ฯ,จักรวรรดิ 20,จักรวรรดิ 60
ดำเนินการตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.การแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
2.การแก้ไขปัญหาบุคคลเร่ร่อน
แสวงหาความร่วมมือของประชาชน ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริต ตลอดจน งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน และวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ตามที่กฎหมายกำหนด
ณ ชุมชนภิรมย์