Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 13.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
พร้อมทีมงาน ตชส.สน.ฯ,จักรวรรดิ 20,จักรวรรดิ 60
ดำเนินการตรวจเยี่ยมชุมชน ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ RTP Cyber Village ชุมชนภิรมย์ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1.การแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
2.การแก้ไขปัญหาบุคคลเร่ร่อน
แสวงหาความร่วมมือของประชาชน ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริต ตลอดจน งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน และวันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ตามที่กฎหมายกำหนด
ณ ชุมชนภิรมย์