ป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท (เหตุ 600) และ ปิดล้อมตรวจค้น

พิมพ์
งานป้องกันปราบปราม
ฮิต: 57

วันที่ 21 เม.ย.65 เวลา 16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ท.ชัยยพล สันติ์ธัญญาโชค สวป.สน.ฯ
-พ.ต.ท.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.ฯ
-จักรวรรดิ 60
-จักรวรรดิ 40
-จักรวรรดิ 20
-อาสาสมัครตำรวจบ้าน
ร่วมอบรมปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม ตามโครงการ เยาวราช สมาร์ เซฟตี้โซน 4.0 และ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาท (เหตุ 600) ณ บริเวณป้ายรถประจำทางเยาวราช และ ปิดล้อมตรวจค้น ตรอกกุศล ชุมชนกุศลสามัคคี เพื่อสุ่มตรวจสารเสพติด และ ประชาสัมพันธ์ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ณ ชุมชนกุศลสามัคคี

47903.jpg 47905.jpg 47907.jpg

47911.jpg 48098.jpg 48099.jpg

48100.jpg 48101.jpg 48102.jpg

48103.jpg 48104.jpg 48105.jpg

48106.jpg 48107.jpg 48110.jpg

48111.jpg 48112.jpg 48113.jpg

48116.jpg

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ต่อต้านยาเสพติด