Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0” ครั้งที่ 6 /2565 ร่วมกับ สน.พลับพลาไชย 2 และ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

วันที่ 26 เม.ย.65 เวลา 14.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการ ประชุมขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงาน โครงการ “เยาวราช สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0” ครั้งที่ 6 /2565 ร่วมกับ สน.พลับพลาไชย 2 และ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยมี เครือข่ายร่วมประชุมประกอบด้วย
1.นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วย ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ ประธานการประชุม
2.นายนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
3.นายเสนีย์ ลาภากุลชัย กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
4.นายนคร เขตตะ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ
5.พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
6. พ.ต.ท.มั่นวัตร์ เจริญชัยสมบัติ รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2
7.น.ส.แววตา สอนสุภาพ รอง ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ และตัวแทนผู้ประกอบการค้ากลุ่มสำเพ็ง
8.ร.ท.วิโรจน์ เต็มสายทอง ทหาร พัน ร.นรด.
9.นางประพิณพร น้อมเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช
10.นายสมชัย ตั้งมั่นสุจริตกุล นสพ.ซินจงเอี๋ยนรายวัน
11.น.ส.ลัดดา อมรชัยประสิทธิ์ ประธานชุมชนอิสรานุภาพ
12.นายสัญหวัจน์ ทองคำพิมพ์ ผจก.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โรงแรมแกรนด์ไชน่า
และ ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.จักรวรรดิ