เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

เสียงตามสาย สถานีตำรวจชุมชนเยาวราช

วันที่ 27 มี.ค.65 เวลา 19.00 น.
จักรวรรดิ 20,สายตรวจ,ตชส.สน.จักรวรรดิ ได้ ตรวจซ่อมบำรุง อุปกรณ์เสียงตามสาย โดยมีจุดควบคุม เสียงที่ สถานีตำรวจชุมชนเยาวราช ระยะกระจายเสียงแนวเส้นทางเดินถนนเยาวราช 150 ม. จำนวนลำโพง 4 จุด ใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย และ ดำเนินการมาตรการ ทดลองประชาสัมพันธ์ ได้ผลมีเสียงดัง และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตีวงสุรา ให้กลับที่พัก ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี