Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

"สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" ครูตำรวจ d.a.r.e. อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ณ.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม

"สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
วันอังคารที่ 1 มี.ค.65 เวลา 14.30-15.30น.
ภายใต้การอำนวยการ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
มอบหมายให้
-ร.ต.อ.ศุภโชค ภูผาคุณ รอง สวป.สน.ฯ
-ด.ต.ธเนศ คชประดิษฐ์ ผบ.หมู่.ป.สน.ฯ
ทำหน้าที่ครูตำรวจ d.a.r.e.
อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.6 ณ.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
หมายเหตุ
-ครู d.a.r.e.ทำการตรวจ Atk ก่อนเข้าสถานศึกษา เพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ