Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชุมฯ เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำการค้าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เวลา 13.30 น.

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเยาวราช ชั้น 5 อาคาร 2 พร้อมคณะกรรมการฯ

ประกอบด้วย นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

นายพีรวัส พูนวิทย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นายอธิป ชัยภัทรกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์ ผู้แทนจาก สน.พลับพลาไชย 2 สน.จักรวรรดิ ประชาคมในพื้นที่

ผู้แทนเจ้าของอาคารที่อยู่ในจุดผ่อนผัน/ผู้ค้าที่อยู่ในจุดผ่อนผัน และผู้แทนสื่อมวลชน

เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำการค้าเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

ตลอดจนร่วมพิจารณาการกำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการทำการค้า บริเวณถนนเยาวราช ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงแยกวัดตึก การจัดทำบัญชีผู้ค้าถนนเยาวราช

การพิจารณาความเหมาะสมในการมอบรถเข็นรักษ์โลกของธนาคารออมสินให้กับผู้ค้าในพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย และเรื่องอื่น ๆ

 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ