Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง ประชาสัมพันธ์โครงการ RTP Cyber Vilage

ตรวจเยี่ยมชุมชน
“สน.จักรวรรดิ”
นำเรียนผู้บังคับบัญชา
-จักรวรรดิ 1
-จักรวรรดิ 2
-จักรวรรดิ 4
-จักรวรรดิ 6
-ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
-คณะ กต.ตร.สน./ที่ปรึกษา
-อาสาสมัครตำรวจบ้าน
-ทหารพัน ร.นรด.
-ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตสัมพันธวงศ์
ตชส.สน.จักรวรรดิ ขอเรียนเชิญ ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชน ริมคลองโอ่งอ่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.65 เวลา 14.00 น.โดยมีคุณสุชัย ฉลาดชื่นชม ประธานชุมชน นำการสืบสภาพชุมชน และ ประชาสัมพันธ์โครงการ RTP Cyber Vilage ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมาย