Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ตรวจเยี่ยมชุมชน สืบสภาพปัญหาชุมชน ประชาสัมพันธ์ app kmppp ตามโครงการ RTP Cyber Village ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.65 เวลา 14.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-ว่าที่ พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ท.นันทพล ทองน่วม รอง ผกก.ป.สน.จักรวรรดิ
พร้อมด้วย
- คุณนาคาเทพ คำขันตี ประธาน กต.ตร.สน.จักรวรรดิ
- จักรวรรดิ 21,23,
- จนท.จราจร
- ตชส.สน.จักรวรรดิ
- ทหาร พัน ร.นรด.
คณะกรรมการชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
โดยมีกิจกรรม
- ตรวจเยี่ยมชุมชน สืบสภาพปัญหาชุมชน
- ประชาสัมพันธ์ app kmppp ตามโครงการ RTP Cyber Village ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
- แจกเอกสาร แผ่นพับ ป้องกันอาชญากรรม และยาเสพติด
-รณรงค์วินัย จราจร
- มอบของที่ระลึก ตอบแทน คุณงาม ความดี จาก สน.จักรวรรดิ ให้กับ นายมณเทียร จันทร์นวล คณะกรรมการชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง ที่ได้ช่วยเหลือ ชาวต่างชาติงมมือถือ ไอโฟน 13 ตกในคลองโอ่งอ่าง จนสามารถส่งคืนได้เป็นที่เรียบร้อย สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน
ภายในชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ