Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สน.จักรวรรดิ ตรวจเยี่ยมชุมชนกรมภูธเรศร์

วันที่ 27 ม.ค.65 เวลา 18.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิ
ดำเนินการ มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สน.จักรวรรดิ
-พ.ต.ต.อาทิตย์ ศรีสุยงค์ สว.สส.สน.จักรวรรดิ
-ทีมงาน สืบสวน
-ชุด ตชส.
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมชุมชนกรมภูธเรศร์ เพื่อ ดำเนินการ ชมส.7 ขั้นตอน ในระยะที่ 1 ศึกษาพื้นที่ ค้นหาแกนนำ สืบสภาพชุมชน