เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

Image

ข้อกำหนดการร้องทุกข์

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยต้องไม่เป็นข้อความที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ หากคำร้องเรียนของท่านไม่เป็นความจริง ท่านยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาหากจะพึงมี

เสนอแนะ/ร้องเรียน/ติชม

กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล