Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิCHAKRAWAT  METRO  POLICE  STATION

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

ประชาสัมพันธ์ครอบครัว หรือคนไกล้ชิด แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงกระทำอัตวินิบาตกรรม

ประชาสัมพันธ์ครอบครัว หรือคนไกล้ชิด แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงกระทำอัตวินิบาตกรรมราย

 

ด้วยความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนตัวและครอบครัว ตลอดจน ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ  จึงประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมานี้  เพื่อผู้บังคับบัญชาได้ทราบ และพร้อมให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา และดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างไกล้ชิดต่อไป

 

สำรวจข้อมูลผู้ที่มีความเสี่ยงกระทำอัตวินิบาตกรรม (typeform.com)


เรื่องที่คุณอาจสนใจ