thzh-CNen
thzh-CNen

ตชส.ขอเชิญ มอบหนังสืออ่านนอกเวลา และ รณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) โดยมี คณะครู และนักเรียน รอรับการตรวจเยี่ยม

วันที่ 11 ก.พ.65 เวลา 11.30 น.
ตชส.ขอเชิญ มอบหนังสืออ่านนอกเวลา และ รณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) โดยมี คณะครู และนักเรียน รอรับการตรวจเยี่ยม