เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 191 / Police (General Emergency Call) 191 / แจ้งเบาะแสยาเสพติด 0-2225-4094 / จราจร 0-2225-4077 / support@chakrawat.com

Thai Chinese (Simplified) English
Thai Chinese (Simplified) English

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

CHAKRAWAT POLICE STATION

ตชส.ขอเชิญ มอบหนังสืออ่านนอกเวลา และ รณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) โดยมี คณะครู และนักเรียน รอรับการตรวจเยี่ยม

วันที่ 11 ก.พ.65 เวลา 11.30 น.
ตชส.ขอเชิญ มอบหนังสืออ่านนอกเวลา และ รณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) โดยมี คณะครู และนักเรียน รอรับการตรวจเยี่ยม