“No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี

พิมพ์
ประชาสัมพันธ์
ฮิต: 220

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน