Image

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ

thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen
thzh-CNen

การนำยุทธวิธีตำรวจมาใช้ให้สอดคล้องกับหลักกฏหมายว่าด้วย การค้นหา การจับ การควบ

Rate this item
(0 votes)

 

ผู้เขียน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : -

หมวดหมู่ : 

 

 

 

 

Read 162 times